Volontiraj

kako-se-ukljuciti_poplaveba
 
Ako želite, hoćete i možete, priključite se zajednici i otvorenoj info platform poplave.ba, evo kako:
 
Kao autor/ica (procjena je da je potrebno preuzeti smjenu od npr. 2 do 3 sata, ne svaki dan)
 • Svaka osoba koja je spremna preuzeti obavezu ažuriranja informacija sa terena o nekom definiranom području, pisati vijesti, ili unijeti sakupljene informacije u bazu podataka (unos u formulare koji su svima dostupni na internet stranici poplave.ba)
 • Svaka osoba koja je spremna preuzeti obavezu ažurirati informacije koj se nalaze na Facebook grupama, stranicama i drugim zajednicama i pratiti Twitter stream #poplave, #poplavebih,  #poplave2014, te pisati vijesti i unijeti sakupljene informacije u bazu podataka (unos u formulare koji su svima dostupni na internet stranici poplave.ba)
 • Svaka osoba koja je spremna preuzeti obavezu ažuriranja informacija koji se nalaze na portalima i online izdanjima mainstream medija, pisati vijesti i unijeti sakupljene informacije u bazu podataka (unos u formulare koje su svima dostupni na internet stranici poplave.ba)
 • Svaka osoba koja je spremna preuzeti dnevnu obavezu ažuriranja informacija pozivima nadležnim institucijama i ekipama na terenu iz operativnog centra poplave.ba, te pisati vijesti i unositi sakupljene informacije u bazu podataka (unos u formulare koji su svima dostupni na internet stranici poplave.ba)
 
Kao moderator/ica ili administrator/ica komentara/mailova
 • Svaka osoba koja je spremna preuzeti obavezu administriranja komentara koje korisnici/e ostavljaju na platformi i uputiti ih prema online redakciji ili operativnim centrima na terenu,
 • Svaka osoba koja je spremna volontirati da prima, reagira i odgovara na email poruke koje dolaze na email adrese platforme
 
Kao dizajner/ica
 • Svaka osoba koja je spremna razvijati vizuale, raditi prelom za brošure, letke i ostale materijale koji mogu pomoći stanovništvu u pogođenim mjestima
 
Kao IT stručnjaci
 • Svaka osoba koja zna raditi infografike, ili ima iskustva u Drupal-u, drugim CMS alatima, administriranju, radu sa bazama podataka, rješavanju IT problema
 • Svaka osoba koja dobro poznaje rad u .XLS (Microsoft Excel spreadsheet), .ODS (Open Document Spreadsheet)
 
Kao prevoditelj/ica i lektor/ica
 • Svaka osoba koja dobro zna neki strani jezik da može brzo i tačno prevoditi tekstove po potrebi ili naš jezik da ih može lektorirati
 
Kao koordinator/ica volontera
 • Osoba koja je spremna odvojiti dvje sedmice na koordiniranju volontera (organiziranje logističke podrške i koordinacija dnevnih i sedmičnih aktivnosti)
 
Područje aktivnosti:
 • Općina gdje se skuplja pomoć
 • Općina pogođena poplavom
 • Područja, gradovi, naselja, mjesne zajednica gdje se skuplja pomoć
 • Područja, gradovi, naselja, mjesne zajednica pogođene poplavom 
 • Poznavanje specifičnih tema i segmenata: psihološke pomoći, osobe sa posebnim potrebama, obnova poljoprivrednog zemljišta 

Svaka osoba može pomoći tako da stavi komentare na članke i podatke na platformi poplava.ba, da pošalje e-mail sa važnom informacijom ili fotografijom, da postavi ili podijeli informaciju na društvenim mrežama Facebook i Twitter.