Uvoz lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći

Uvoz lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći
Uvoz lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći

S ciljem upoznavanja potencijalnih donatora lijekova i medicinskih sredstava, stanovništvu ugroženih područja u Federaciji BiH obavještavamo Vas o proceduri uvoza lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći, a koju, saglasno svojim nadležnostima, provodi Federalno ministarstvo zdravstva, i to po skraćenoj proceduri koju je utvrdila Uprava za indirektno oporezivanje i koja je dostupna na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje.

Federalno ministarstvo zdravstva, saglasno svojim nadležnostima, odobrava uvoz lijekova i medicinskih sredstva iz humanitarne pomoći na zahtjev:
a) zdravstvene ustanove,
b) socijalne ustanove koja ima uposleno stručno lice medicinske struke,
c) humanitarne organizacije registrirane za tu djelatnost, koje mogu osigurati adekvatne uvjete skladištenja i distribucije lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći, u zdravstvene ustanove.

To podrazumijeva da se sve institucije navedene pod tač. a), b) i c) ove obavijesti pojavljuju kao podnositelji zahtjeva ovom ministarstvu, a za odobravanje uvoza lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi Federalnom ministarstvu zdravstva za odobravanje uvoza lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći, je slijedeća:

1. Zahtjev zdravstvene ustanove, socijalne ustanove ili humanitarne organizacije na memorandumu organizacije, sa pečatom organizacije i potpisom odgovorne osobe;
2. Specifikacija lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći koji su predmet uvoza. Specifikacija lijekova sadržava slijedeće podatke: nezaštićene nazive, oblik, jačinu i količinu lijeka. Rok trajanja lijeka ne može biti kraći od godinu dana, računajući od dana planiranog uvoza lijeka. Specifikacija medicinskih sredstava sadržava slijedeće podatke: naziv medicinskog sredstva, količinu i rok trajanja, ako je primjenjiv.
3. Izjava pošiljaoca lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći, da se radi o robi koja se poklanja ili donira u humanitarne svrhe za stanovništvo ugroženih područja u BiH.

Zahtjevi sa dokumentacijom se dostavljaju Federalnom ministarstvu zdravstva, Sarajevo, ul. Titova broj 9.: lično, putem pošte ili faksa +387 33 226 637. Uredno zaprimljeni i dokumentirani zahtjevi se rješavaju po hitnom postupku, te rješenje o odobravanju uvoza lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći, sa ovjerenom specifikacijom, dostavlja uvozniku.

Nakon obavljene carinske procedure od strane Uprave za indirektno oporezivanje, a u zavisnosti od blizine graničnog prelaza preko kojeg lijekovi i medicinska sredstva iz humanitarne pomoći ulaze u BiH, isti se upućuju prema skladištima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za prijem lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći.

Saglasno Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, ovlaštene zdravstvene ustanove za prijem lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći su na slijedećim lokacijama:

1. JU Apoteke Sarajevo, ulica Medresa broj 2. (Bistrik) Sarajevo,
Kontakt osobe: Fatmir Avdić broj tel. 061 185 725, i
Muamer Torlak broj tel. 061 227 220.

2. Dom zdravlja Zenica, ul. Fra Ivana Jukića broj 2, Zenica
Kontakt osoba Aida Baručija, broj tel. 061 416 391.

3. JZU UKC Tuzla, Klinička apoteka, Trnovac b.b. Tuzla
Kontakt osoba: dr Nedžad Đedović, broj tel. 061 733 353.

4. Bolnica Orašje, Treća ulica b.b. Orašje
Kontakt osoba: dr Vukić Ružica, broj tel. 063 342 344.

5. Dom zdravlja Odžak, ul. Titova b.b., Odžak
Kontakt osoba: Sanela Bajrić, broj tel. 031 763 536.

6. Kantonalna bolnica Bihać, ul. Darivalaca krvi 67. Bihać
Kontakt osoba: Hajrudin Havić.

Nakon prijema lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći u naprijed navedenim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, isti će biti dalje distribuirani prema zdravstvenim ustanovama na ugroženim područjima, i to prema iskazanim potrebama.

Kontakt osoba u Federalnom ministarstvu zdravstva, za potrebne informacije u vezi lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći, a koji su namijenjeni stanovništvu ugroženih područja u Federaciji BiH, je mr ph Sanja Čustović, broj tel. 061 182 739 ili e-mail adresa: sanja.custovic@fmoh.gov.ba ili sanjacustovic@hotmail.com

Naprijed navedena skraćena procedura odobravanja uvoza lijekova i medicinskih sredstava iz humanitarne pomoći važit će do donošenja Odluke o proglašenju prestanka prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH od strane Vlade Federacije BiH.

Kategorija  Tagovi