Uređivački standardi

 • Zajednica/platforma Poplave.ba radi po licenci 4.0 creative commons (osim ako drugačije navedeno), svako može preuzeti sadržaj, slike, audio/video samo treba navesti izvor i/ili autora/icu
 • Zajednica/platforma Poplave.ba je crowdsourcing platforma gdje se svaka osoba može uključiti i doprinjeti kao suradnik/ca, autor/ica ili urednik/ca
 • Zajednica/platforma Poplave.ba djeluje online i na terenu: svaka osoba, grupa ili organizacija može doprinijeti i aktivno se angažovati u prikupljanju i dostavi informacija, pretraživanju, provjeri, analizi i objavi informacija.
 • Zajednica/platforma Poplave.ba proizvodi originalne vjesti koristeći javni kontakt i svoje izvore i/ili kontakte na terenu kao i crowdsourcing informacije koje korisnici (individualni ili kolektivni) postave na društvene mreže: Facebook stranice i grupe, Twitter, Youtube i ostale i prenosi obavijesti i upute iz vladinih i nevladinih organizacija kao i neformalnih grupa.
 • Mainstream mediji se prenose po potrebi kad se ne može pridobiti izvorna informacija ili press agencija, uvijek uz navedeni izvor (puno ime izvora i link).
 • Svaka suradnja, pojedinačna ili institucionalna na  zajednici/platformi Poplave.ba je navedena nastranici Ad hoc koalicije

Kao zajednica

 • Prati dešavanje na terenu i unosi informacije na platformu po mjestima
 • Ažurira web (text, slike, audio, video)
 • Održava društvene mreže
 • Dostavlja informacije operativnom centru
 • Prikuplja info sa terena (svaki/a volonter/ka koji je taj dan dežurna u kancelariji)
 • Održava kontakt sa institucijama
 • Unosi podatke na mape i u baze podataka Mjesta, Listu centara za prihvat ljudi, Centri za prikupljanje pomoći, Ugrožena mjesta i Prati donacije (uskoro online)