donatorska konferencija

U pripremi akcioni plan za raspodjelu pomoći

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH intenzivno radi na pripremi akcionog plana pomoću kojeg će biti vršena pravilna distribucija sredstava koja se očekuju od donatorske konferencije za otklanjanje posljedica poplava u BiH i Srbiji, zakazanoj za 16. juli u Briselu.

Pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica BiH Mario Nenadić ističe da je ovo ministarstvo već pregledalo vlastite budžete, nakon čega je uputilo prijedlog Savjetu ministara BiH da tri miliona KM preusmjeri u sanaciju šteta.

Kategorija:  Tagovi: 

EU mobilizira dodatnu podršku Srbiji i BiH za oporavak nakon katastrofe

Evropska komisija će biti domaćin Donatorske konferencije koja će biti održana u Briselu, 16. jula, kako bi nastavila sa pružanjem pomoći i nakon razornih poplava koje su pogodile Zapadni Balkan te kako bi mobilisala daljnju podršku Srbiji i Bosni i Hercegovini da rješavaju posljedice ove prirodne katastrofe. Konferenciju će zajednički organizovati Francuska i Slovenija.

Kategorija:  Tagovi: