akcioni plan

U pripremi akcioni plan za raspodjelu pomoći

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH intenzivno radi na pripremi akcionog plana pomoću kojeg će biti vršena pravilna distribucija sredstava koja se očekuju od donatorske konferencije za otklanjanje posljedica poplava u BiH i Srbiji, zakazanoj za 16. juli u Briselu.

Pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica BiH Mario Nenadić ističe da je ovo ministarstvo već pregledalo vlastite budžete, nakon čega je uputilo prijedlog Savjetu ministara BiH da tri miliona KM preusmjeri u sanaciju šteta.

Kategorija:  Tagovi: