Otvoreno pismo Bevandi: omogućite bescarinski uvoz humanitarne pomoći

Otvoreno pismo Bevandi: omogućite bescarinski uvoz humanitarne pomoći
Otvoreno pismo Bevandi: omogućite bescarinski uvoz humanitarne pomoći

Klikom na PETICIJA možete da potpišete peticiju za oslobađanje od carine građevinskog i drugog materijala za obnovu naše zemlje kao što su uradile i brojne javne ličnosti iz Bosne i Hercegovine.

Poštovani gdine. Bevanda, kao što Vam je već poznato, poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu u maju 2014. godine ugrozile su direktno ili indirektno skoro trećinu stanovništva naše zemlje, zbrisale tri opštine u potpunosti i nanijele ogromne gubitke desetinama drugih opština. Šteta se još procjenjuje, ali prema preliminarnim pokazateljima kreće se između 1,5 i 2 milijarde evra.

Svjesni ste i sami da Bosna i Hercegovina nije u mogućnosti da sopstvenim kapacitetima ili kroz nova zaduženja sanira nastalu štetu, odnosno otkloni posljedice poplava na infrastukturi, objektima od javnog značaja, kao ni privatnim stambenim objektima.

Sigurno ste upoznati i sa činjenicom da velike količine humanitarne pomoći pristižu iz inostranstva, s jedne strane kao donacije stranih vlada ili udruženja, a s druge strane kao humanitarna pomoć koju su prikupili naši ljudi u inostranstvu.

Kako dolazi vrijeme da se počne razmišljati o obnavljanju objekata i infrastrukture, tako su zahtjevi za humanitarnom pomoći preusmjeri sa početnih zahtjeva za hranom, pitkom vodom i higijenom ka zahtjevima za namještajem, građevinskim i drugim materijalom neophodnim sa sanaciju objekata. Veliki broj ljudi aktivno radi na pribavljanju humanitarne pomoći iz inostranstva, ali im određeni zakonski propisi predstavljaju nepremostivu prepreku u njihovom radu.

Odredbom člana 9. stav 3. Priloga Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11) materijali i oprema namjenjeni za obnovu područja pogođenih nezgodom nisu uslobođeni carinskog tretmana. To znači da su donatori, koji su spremni pokloniti materijal za obnovu i ponovnu izgradnju Bosne i Hercegovine, dužni da plate carinu prilikom uvoza građevinskog materijala i opreme.

Propisi u zemljama regiona ne prave razliku pri klasifikaciji humanitarne pomoći i oslobađaju carinskog tretmana i ovaj vid donacija koje pristižu iz inostranstva, tako da donatori prosto preusmjeravaju pomoć inicijalno namjenjenu Bosni i Hercegovini ka nekoj od zemalja regiona koje su takođe pogođene poplavama.

Apelujemo na Vas da Savjet ministara BiH, u okviru svojih ovlaštenja, po hitnom postupku privremeno stavi van snage član 9. stav 3. Priloga Zakona o carinskoj politici BiH, kako bi se omogućilo prihvatanje pomoći u vidu građevinskog i drugog materijala namjenjenog za obnovu područja pogođenih poplavama.

nost je entitetskih vlasti da na adekvatan način vrše kontrolu utroška i raspodjele humanitarne pomoći u vidu građevinskog materijala i opreme koja pristigne iz inostranstva, stoga zabrinutost da će dođi do zlupotrebe istih ne može i ne smije biti izgovor.

Molimo Vas da imate u vidu da svaki dan koji prođe bez izmjene gore pomenutog zakona znači novi dan kad je pomoć koja je mogla završiti u Bosni i Hercegovini završila u nekoj od zemalja regiona.

U nadi da ćete djelovati brzo i u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, a naročito onih koji su direktno ugroženi očekujemo Vaš brzi odgovor i reakciju.

S poštovanjem,

 

Boris Bajić,

Kategorija  Tagovi