Upis donacija u robi i uslugama

Poplave.ba je inicijativa koja želi pomoći u organizaciji pravedne podjele pomoći stanovnicima koji su nastradali u katastrofalnim poplavama u BiH. Kroz ovaj formular možete unijeti podatke o donacijama u robi i uslugama. Svi prikupljeni podaci mogu se eksportirati u csv formatu.
Sva polja označena sa * se obavezno moraju popuniti.

Podaci o donatoru
Upišite puno ime donatora ili, ukoliko se koristi u javnosti, skraćenicu donatora
Izaberite odgovarajuću kategoriju
Upišite ime i prezime (i po potrebi funkciju) kontakt osobe
Količine pomoći
Molimo upišite što tačnije
Molimo ovdje upišite Kg
Molimo ovdje upišite Kg
Molimo ovdje upišite Komada
Molimo ovdje upišite pari
Molimo ovdje upišite komada
Upišite broj radnih dana. npr. Ako je 10 osoba radilo 3 dana, Upišite 30
Molimo ovdje upišite Kg
Molimo ovdje upišite Kg
Molimo ovdje upišite Kom
Molimo ovdje upišite Kg
Molimo ovdje upišite litara
Molimo ovdje upišite litara
Molimo ovdje upišite Kg
Molimo ovdje upišite kompleta
Molimo ovdje upišite pari ili Kg
Molimo ovdje upišite Kg
Molimo ovdje upišite Kg
Molimo ovdje upišite Komada
Molimo ovdje upišite Komada
Molimo ovdje upišite odgovarajuče količine
Ako donaciju nije moguće iskazati u gornjim kategorijama, opišite je ovdje
Podaci o primatelju donacije
Upišite puno ime primatelja pomoći
Izaberite odgovarajuću kategoriju
Ako se radi o značajnoj pomoći koja je dostavljena na više odredišta, molimo vas da za svako mjesto ispunite poseban formular. Ako detaljni podaci o donaciji za svako mjesto nisu dostupni, u ovom polju samo nabrojite mjesta u koja je pomoć dostavljena.
Ime naselja u kojem je pomoć dostavljena
Ime i prezime (i po potrebi) funkcija
Adresa primatelja donacije
Podaci o unosu informacije
Ovi podaci su dostupni zajednici poplave.ba
Ovi podaci su dostupni zajednici poplave.ba
izvor moze biti donator, organizacija, konkretna medijska objava i slično