Brčko: Traže se volonteri za istovar i distribuciju pomoći

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta uputilo je poziv svim mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama da prijave svoje članove kao volontere za istovar i distribuciju humanitarne pomoći za stanovništvo ugroženo poplavama i klizištima u Brčkom.

Šef Pododjeljenja za podršku mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama Anica Radić Savić obrazložila je da se pojavila potreba za ovakvom vrstom angažmana s obzirom na to da u distrikt stiže velika količina humanitarne pomoći.

Ona je dodala da je potreban dodatni angažman volontera i u drugim oblastima pomoći i da su građani zainteresovani za humanitarni volonterski rad.

"Od jutros bilježimo prijavljene osobe, a poziv je otvoren do kraja sedmice, do kada se očekuje da bude formirana reprezentativna lista volontera spremnih za pomoć", rekla je Savićeva.

Volonteri će na terenu biti angažovani posredstvom humanitarnih organizacija i javnih institucija koje će provoditi aktivnosti pomoći, tako da će te institucije organizovati i nadzirati njihov angažman na terenu.

Preuzeto sa: http://www.abrasmedia.info/content/br%C4%8Dko-tra%C5%BEe-se-volonteri-za...

Mjesto: 
Kategorija  Tagovi